Ämån - Orsa Finnmark

Sweden
aman_001 Ämån rinner från sina källor i Skuråsen genom Orsa finnmark ner till Oreälv. Vatten har under sin 69 km långa väg grävt ur en kanjon ur berget och det finns...
Ämån rinner från sina källor i Skuråsen genom Orsa finnmark ner till Oreälv. Vatten har under sin 69 km långa väg grävt ur en kanjon ur berget och det finns…
aman_002 Bössfallet
Bössfallet
aman_006 Bössfallet
Bössfallet
aman_007 Bössfallet
Bössfallet
aman_009 Jungfruslända vid Ämån.
Jungfruslända vid Ämån.
aman_011 Pilstupet
Pilstupet
aman_012 Pilstupet
Pilstupet
aman_013 Pilstupet
Pilstupet
aman_014 Pilstupet
Pilstupet
aman_016 Pilstupet
Pilstupet
aman_018 Helvetesfallet
Helvetesfallet
aman_024 Helvetesfallet
Helvetesfallet
aman_025 Helvetesfallet
Helvetesfallet
aman_027 Helvetesfallet
Helvetesfallet
aman_029 Hällarna
Hällarna
aman_031 Hällarna
Hällarna
aman_033 En ormbunke speglar sig i en av gölarna vid Hällarna längs Ämån.
En ormbunke speglar sig i en av gölarna vid Hällarna längs Ämån.
aman_035 En ormbunke växer i en klippskreva vid Hällarna i Ämån.
En ormbunke växer i en klippskreva vid Hällarna i Ämån.
aman_037 Järnvägsbron över Storstupet där Inlandsbanan korsar Ämån på sin väg norrut.
Järnvägsbron över Storstupet där Inlandsbanan korsar Ämån på sin väg norrut.
aman_039 Storstupet
Storstupet